Stichting Ieder-Één

Bestaat uit inwoners van Oosterhout, die zich betrokken voelen bij alle mensen die om welke reden dan ook beperkt zijn. Dit kan zijn een verstandelijke beperking, sociaal, emotioneel, cognitief of financieel.

Kortom: met IEDEREEN!

Via speciale programma’s wil de stichting mensen zonder en met beperking samen dingen laten ondernemen en beleven op het gebied van sport, cultuur en educatie. Daarnaast probeert de stichting via informatievoorziening bekendheid te geven aan alle organisaties, die zich inzetten voor mensen met een beperking en daar vrijwilligers voor te werven.

MOMENTEEL ZIJN WIJ BEZIG MET HET PROJECT:

IEDEREEN DOET MEE

https://www.stichting-iedereen.nl/iedereen-doet-mee/