DOWN IN TOWN

Het project Down In Town werd georganiseerd door de stichting Ieder-Één. Het doel is de integratie van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen. Te laten zien dat zij deel uitmaken van onze samenleving, net als u en ik. En dat zij net als wij een onmisbare rol spelen in deze maatschappij.

DownTown vond plaats van zondag  23 april 2017 t/m zaterdag 20 mei 2017. Het een groot succes geweest: Een fantastische foto-expositie op de markt en het basiliekplein, een groots optreden van de Jostiband op zondag, nadat Mattijs Koning een feestelijke aftrap had gedaan en de eerste foto’s van de expositie waren onthuld door bekende Oosterhouters en een kinderarts vanui de Down Poli van het Amphia Ziekenhuis, tezamen met 3 mensen met een verstandelijke beperking.

En vergeet niet de prachtige theatervoorstellingen in de Bussel, een waar toonbeeld van hoe integratie zou moeten zijn, de films in het Oosterhouts Filmcafé en de sportieve inzet van OIB. Voor de nieuwsgierigen onder ons was er een zeer uitgebreide infomarkt in het Gemeentehuis.

Alle foto’s van de expositie alsmede enkele foto’s op deze website zijn vervaardigd door:

Mevrouw Fluitekruidje Fotografeert

Fluitekruidje.nl

Zorg & Welzijn

Hoe mooi we het beeld ook geschetst hebben (overigens geheel naar waarheid en met pure en volle overtuiging), we kunnen niet voorbij gaan aan het feit dat mensen met een verstandelijke beperking, (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van de zorg. Hun gezondheid laat iets vaker te wensen over, zij kunnen zich niet altijd even goed verstaanbaar maken. Vanuit preventief oogpunt zijn er voor de meest bekende aandoeningen (bijvoorbeeld Syndroom van Down) speciale poli’s opgericht om de gezondheid van deze mensen zo goed mogelijk in de gaten te houden en te volgen. Naast medische zorg is er ook meer sprake van sociale zorg en paramedische zorg in het leven van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Dankwoord

Graag willen wij een dankwoord uitspreken naar iedereen die het project Down in Town heeft mogelijk gemaakt.

Te beginnen bij de Gemeente Oosterhout, die door subsidiering en verstrekken van vergunningen in ruime zin heeft bijgedragen aan het welslagen van het project.

Verder bedanken wij:

Janus Vaten, waardoor wij de Josti Band naar Oosterhout hebben kunnen halen.

Stichting Prisma, verantwoordelijk voor zorg en woonmogelijkheden van onze medemens met een verstandelijke beperking en organisator van de expositie PSletmeB, over de rechten van de mens (in het bijzonder de rechten van de mens met een verstandelijke beperking).

Mevrouw Fluitekruidje Fotografeert, in naam Eva Snoijink, die de prachtige foto-expositie aan ons heeft overgedragen.

Rabobank, die vanuit het stroomversnellingsfonds een ruime financiele bijdrage heeft geleverd aan ons project.

ING, die ons project heeft uitgekozen binnen het kader van “Help Nederland Vooruit”.

En natuurlijk alle andere sponsoren en fondsen voor hun financiele bijdrage aan ons project. Zonder deze financiering was het niet mogelijk om Down in Town tot een prachtig project te maken.

Maar… Down in Town is vooral mensenwerk. Er hebben veel vrijwilligers aan meegewerkt, zowel zichtbaar als achter de schermen. En ook sportverenigingen, Theater de Bussel, het Oosterhouts Filmcafé en Brownies&Downies hebben hun bijdrage geleverd aan het welslagen van Down in Town.

Uiteraard hopen wij in de toekomst op deze steun (financieel, dan wel in natura) te mogen blijven rekenen. Voor de voortzetting van Down in Town of wellicht voor een ander mooi project voor IEDEREEN.

COMITÉ VAN AANBEVELING (Project Down in Town)

Stella de Man
Stella de ManKinderarts Ampia Ziekenhuis
Regina Lamberts
Regina LambertsStichting Down Syndroom Nederland
Marcel Willemsen
Marcel WillemsenWethouder Gemeente Oosterhout
Jaap de Bruin
Jaap de BruinVoorzitter Raad van Bestuur Stichting Prisma
Rens Joosen
Rens JoosenRens Joosen Foundation
Ninke van Herpt
Ninke van HerptDirecteur H19, Centrum voor de Kunsten
Thijs Swinkels
Thijs SwinkelsEigenaar Brownies and Downies