IEDEREEN DOET MEE

Vanaf 8 juni 2019 is ons nieuwe project “Iedereen doet mee” te zien in de Oosterhoutse binnenstad. Het doel is uiteraard opnieuw de integratie van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen. Te laten zien dat zij deel uitmaken van onze samenleving, net als u en ik. En dat zij net als wij een onmisbare rol spelen in deze maatschappij.

“Iedereen doet mee” is breder opgezet dan Down in Town. Waar in 2017 de nadruk leek te liggen op mensen (vooral kinderen) met het syndroom van Down, ligt nu het accent op verschillende vormen van verstandelijke beperking, bij zowel volwassenen als kinderen uit Oosterhout. Daadwerkelijk een onderdeel van onze Oosterhoutse samenleving dus.

De opzet is deze keer iets kleiner gehouden met de buitenexpositie van prachtige foto’s van een aantal mensen met verstandelijke beperking uit Oosterhout en een podium op zondag tijdens het parkfeest voor de band “Total Loss”, bestaande uit leden met een verstandelijke beperking.

Alle foto’s van de expositie alsmede enkele foto’s op deze website zijn wederom vervaardigd door Eva Snoijink:

Mevrouw Fluitekruidje Fotografeert

Fluitekruidje.nl

Dankwoord

Graag willen we hier ook een dankwoord uitspreken voor personen en instanties die de realisatie van het project “Iedereen doet mee” mede hebben mogelijk gemaakt.

Te beginnen bij de Gemeente Oosterhout, die door subsidiering en verstrekken van vergunningen in ruime zin heeft bijgedragen aan het welslagen van het project.

Mevrouw Fluitekruidje Fotografeert, in naam Eva Snoijink, die de prachtige foto-expositie voor ons heeft samengesteld.

Verder bedanken wij:

China-access

Brownies and Downies Oosterhout

Hair on the Floor

Hotel-Café ’t Zonneke

Thomashuis Oosterhout

Loonen Brillenmakers

Stichting Parkfeest Oosterhout

En natuurlijk alle andere sponsoren, donateurs en fondsen voor hun financiële bijdrage aan ons project. Zonder deze financiering was het niet mogelijk om Down in Town tot een prachtig project te maken.

Uiteraard hopen wij in de toekomst op deze steun (financieel, dan wel in natura) te mogen blijven rekenen. Om zo de voortzetting van Stichting IederÉén te kunnen waarborgen.