ONDERWIJS

Voorbereidend op ons eerste project Down in Town hebben wij alle scholen gevraagd of zij mee willen doen aan een onderwijspakket. Zodoende konden kinderen op basis- en voortgezet onderwijs reeds kennis maken met mensen met een verstandelijke beperking. Het ging hierbij dus niet alleen om onderwijs áán kinderen met een verstandelijke beperking, maar zeker ook over onderwijs óver kinderen (en ook volwassenen) met een verstandelijke beperking. Wij hopen dat de kinderen die het onderwijs genoten hebben zich tijdens het project nog beter kunnen inleven in de materie.

Ook in volgende projecten zullen wij het onderwijs blijven betrekken. Zodoende komen al onze kinderen in contact met mensen die om welke reden dan ook onze steun kunnen gebruiken.

Wilt u, als school deelnemen aan een project en hebben wij hierover nog geen contact met u gehad? U kunt hier het formulier invullen om u alsnog aan te melden.

Ons aanspreek punt voor het onderwijs was tijdens het project Down in Town Miranda van Brag. Wij hopen ook in de toekomst van haar expertise en creativiteit gebruik te kunnen maken:

Als cultuurcoach Oosterhout is Miranda op de hoogte van veel dingen die in Oosterhout plaatsvinden. Daarnaast werkt zij als docent op het Mgr. Frencken College. Zij heeft in de stichting een adviserende en ook ontwikkelende rol betreffende de kunst- en cultuuronderwerpen en het onderwijs.

AANMELDFORMULIER

LESPAKKET

Uiteraard wilt u iets meer details over het lespakket wat wij aanbieden. Dit is te uitgebreid en ook te divers om op deze site volledig uit te schrijven.

Het lespakket is een leidraad, waar u uiteraard in evenwicht met uw lesmethode uw eigen pakket van kunt maken. Maatwerk dus!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda van Bragt: mirandavanbragt@hotmail.com

REPORTAGE SCHOLEN

Tijdens en voor het evenement Down in Town hebben de kinderen hard gewerkt. Hieronder vindt u de link naar de door hen gemaakte prezi, en enkele foto’s van hoe de leerlingen aan het werk zijn gegaan met hulp van iemand van KOA. U krijgt zodoende een goede impressie van hetgeen het onderwijs voor ons eerste project heeft betekend.

Verwijzingen:

http://prezi.com/uxiwfjaaocuc/?utm_campaign=share&utm_medium=copy (klik hier)

http://prezi.com/fq4eluf2sgqb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy (klik hier)

Portretten

Foto’s Sint Jan, basisschool Oosteind: