OVER IEDER-ÉÉN

Het ontstaan van de stichting begon eigenlijk met ons eerste project Down in Town, van 23 april t/m 20 mei 2017. Waar in eerste instantie 2 personen samen een idee hadden wat moeilijk van de grond leek te komen, is de stichting inmiddels uitgegroeid tot een enthousiaste groep mensen. Het begon met het idee van Down in Town, een project ter bevordering van integratie van onze medemens met een verstandelijke beperking. Later kwamen er meer ideeën naar boven borrelen, waardoor Stichting Down in Town de lading niet zou dekken. Stichting Ieder-Één omvat alle mensen met en zonder beperking, waardoor we later ook nog andere projecten kunnen opstarten. 

ONZE PROJECTEN

In mei 2017 hebben wij ons eerste project Down in Town afgerond. Mocht dit project u aanspreken, houdt ons dan zeker in de gaten voor een volgend project. Bijvoorbeeld een project voor/door/met onze dementerende medemens, of mensen die sociale problemen hebben, in armoede leven. Heeft u een idee voor een nieuw project? Laat het ons weten. 

Inmiddels zijn wij van start gegaan met de opzet van een nieuw project, waarin we inwoners van Oosterhout met een verstandelijke beperking meer zichtbaar willen maken. Waarschijnlijk zal dit project worden neergezet in juni/juli 2019. Wij houden u op de hoogte.

Ook voor dit project heeft Eva Snoijink weer haar medewerking verleend met wederom prachtige foto’s van een aantal van de Oosterhoutse bewoners. Voor een indruk van het werk van Eva zie: Fluitekruidje.nl

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit 5 leden. Zij stellen zich hieronder voor.

Danielle Baay
Danielle BaayVoorzitter
Samen met Boy Neomagus is Danielle de initiatiefneemster van het project Down in Town. Zij is huisarts en heeft een dochtertje van 8 met het syndroom van Down, Liselotte IJsveld. Door Liselotte is Danielle in contact gekomen met de levensgrote prachtige buiten expositie van de Upside van Down, prachtige fotos van kinderen met het syndroom van Down. Als ervaringsdeskundige heeft zij affiniteit met het project.

Na afronding van het project Down in Town heeft zij het voorzitterschap overgenomen van Boy Neomagus

Aimée Langer
Aimée LangerSecretaris
Sebastiaan Spit
Sebastiaan SpitPenningmeester
Sebastiaan is al jaren werkzaam in het onderwijs van Oosterhout, Stichting Delta onderwijs. Als partner van Danielle is hij dagelijks betrokken in het leven van Liselotte IJsveld, een meisje van 8 jaar met het syndroom van Down.
Boy Neomagus
Boy NeomagusBestuurslid
Boy is 1 van de initiatiefnemers van het project Down in Town. Gaandeweg was de functie van voorzitter op zijn lijf geschreven. Boy heeft zijn affiniteit met de doelgroep vanuit zijn professionele verleden. Inmiddels gepensioneerd, was hij voorheen medewerker bij stichting Sovac in Terheijden. Een grote organisatie voor mensen met een beperking. Daarnaast is Boy een veel gezien gezicht in Oosterhout, met name als mede-oprichter van stichting Parkfeest. Hij is voorzitter van het Genootschap der Volledigen.
Na het afronden van het project Down in Town heeft Boy zijn voorzitterschap overgedragen aan Danielle Baaij. Zodoende kan hij zijn creatieve brein nog meer de vrije loop laten.
Lieke Maas
Lieke MaasBestuurslid
Lieke is mede oprichtster van het restaurant Brownies and Downies in Oosterhout. Het kan dan ook niet anders dan dat Lieke betrokken is bij mensen met een verstandelijke beperking. Zij werkt dagelijks met deze mensen, met enorm veel plezier en passie. Via Danielle is zij betrokken bij het project. Bronwies and Downies is de thuisbasis voor het bestuur.
Dick Hessling
Dick HesslingVrijwilliger
Dick heeft maar 1 zin die hij wil uitspreken hier: Ik ben trots dat ik mag deelnemen aan dit geweldige project!
Ad Jespers
Ad JespersVrijwilliger
Ad Jespers is door zijn betrokkenheid bij stichting Prisma dagelijks in contact met mensen met een verstandelijke beperking. Een prachtige groep mensen zoals hij altijd zegt. Door zijn kennis, enthousiasme en zijn contacten is hij een waardevol lid van onze stichting.
Ronald Vermeulen
Ronald VermeulenAdviseur
Ik vind het plezierig me in te kunnen zetten voor dit sociaal maatschappelijke evenement.

VERANTWOORDING

Doelstelling van de stichting:

Verbinding maken in de maatschappij voor iedereen met een beperking.

Deze doelstelling willen wij vormgeven door het organiseren van activiteiten die een aanzet geven en/of de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van de rijkdom aan verscheidenheid in onze directe omgeving. De activiteiten bieden de mogelijkheid voor alle lagen van de bevolking om in contact te treden met elkaar en gebruik te maken van de mogelijkheden die de rijkdom aan verscheidenheid biedt. De activiteiten liggen op het gebied van cultuur, muziek, sport en creativiteit en zodoende bijdragen aan een betere samenleving.

Met iedereen met een beperking wordt bedoeld: een ieder die vanwege deze beperking niet volledig kan deelnemen aan de maatschappij. Denk hierbij aan mensen met een medisch syndroom, handicap of afwijking, zoals, dementie, down, enz.

De Stichting beoogt het algemeen nut

Visie van de stichting:

Verscheidenheid is een rijkdom.

Deze rijkdom biedt iedereen mogelijkheden om te worden tot een rijk en vrij persoon in verbondenheid met zijn of haar omgeving. Het zien van de ander en gezien worden door een ander. Samen een plaats maken waar we met elkaar kunnen groeien als individu of groep.

Beleidsplan:

Beleidsplan Stichting Ieder-Éen (pdf)

Statuten:

Deze zijn op te vragen bij het secretariaat.

Financiële verantwoording:

Zo gauw deze beschikbaar is, vindt u hier de financiële verantwoording over het boekjaar van 2016.

Verslaglegging:

Zo gauw deze beschikbaar is, vindt u hier een verslag over uitgeoefende activiteiten in 2017